Jubilarissen Gemengd Koor

In de viering van 23 november werden de volgende koorleden gehuldigd voor hun bijdrage in het zangkoor:  
Dhr. Tinus Nijboer, 70 jaar.
Mevr. Marianne van Geest, 40 jaar.
Mevr. Ria Ohms, 25 jaar.
Mevr. Riet Engels, 25 jaar.