Jongeren project

 
Het doel van ons jongerenproject is om jongeren de kans te geven om daadwerkelijk te ervaren wat dienstbaarheid inhoudt.
In samenwerking met World Servants zijn er bouwprojecten die bijdragen aan het blijvend verbeteren van de levensomstandigheden van de gehele gemeenschap.
Zowel het bouwen als het overige programma, waarin thema’s als armoede, praktisch geloven en omgaan met cultuurverschillen een rol speelt, vinden plaats in samenwerking met de plaatselijke bevolking.
Een project duurt in het geheel ongeveer 8 jaar; 2 jaar voor uitzending worden de eerste contacten gelegd met een partnerorganisatie in het desbetreffende land. En 5 jaar na de bouw is er nog de controle of alles volgens afspraak is gegaan.

Ieder jaar trekken honderden jongeren en volwassenen uit heel Nederland de werkhandschoenen aan om mee te helpen aan de bouw van huizen, klinieken en scholen in verschillende ontwikkelingslanden. De projecten worden onder het motto ‘bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander’ georganiseerd door de christelijke organisatie World Servants uit Wolvega.

Een project bestaat uit drie onderdelen, namelijk: bouwen, cultuur en geloof. Specifieke technische vaardigheden zijn niet vereist. Naast de bouwactiviteiten wordt er tijd besteed aan de kennismaken met de plaatselijke cultuur. Het geloof speelt een belangrijke rol in een World Servants-project. Er zijn dagopeningen, avondsluitingen en er wordt kinderwerk gedaan. Op zondag bezoeken de deelnemers een lokale kerkdienst, een bijzondere manier om kennis te maken met christenen uit een ander land.

Iedere deelnemer draagt bij aan de kosten van het project door het bijeenbrengen van een eigen deelnemersbijdrage. Hier worden onder andere de reis en het verblijf, verzekeringen en een deel van de bouwmaterialen van betaald. Het is een behoorlijk bedrag, dat door de meeste deelnemers bij elkaar wordt gebracht door het organiseren van sponsor- en verkoopacties. De projecten worden via World Servants ook mogelijk gemaakt door subsidieverstrekkers als Wilde Ganzen en NCDO.

Een World Servants-project is meer dan bouwen alleen. Deelnemers bouwen ook aan zichzelf door alles wat zij meemaken en doen tijdens een project en door de ontmoeting met mensen die in een land leven met een hele andere cultuur. Dit is leerzaam omdat hun leefomstandigheden en geloofsbeleving anders zijn. Daarom is het motto van World Servants: ‘Bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander’.

Het Jongerenproject wordt geleid door Marcel van Beek .

mhemvanbeek@gmail.com