Jeugdkoor

Het koor staat onder de enthousiaste leiding van  dirigente Odette Fiselier en pianist Paul de Vroome en is verbonden aan de O.L.V. Tenhemelopneming te Heino.

Iedere week is er op de vrijdagavond repetitie van 18.00 uur tot 19.00 uur in het parochiecentrum.

Na de Eerste Heilige Communie is iedereen welkom bij ′t jeugdkoor.  Het jeugdkoor zingt 1x in de zes weken in de kerk. Deze vieringen worden voorbereid door de werkgroep gezinsviering in samenwerking met de voorganger. Rond  Kerstmis wordt er gezongen in het Wooldhuis. Elke 6 weken wordt er na de repetitie een activiteit aangeboden.Deze avonden worden druk bezocht.

 

Jeugdkoor Spirit

Zaterdag 30 september heeft het jeugdkoor hun nieuwe naam bekend gemaakt.
Al zo’n 30 jaar bestaat het koor. Eerst begonnen als kinderkoor, later werd de naam jeugdkoor gebruikt. Toch bestond de wens voor een eigen naam al een aantal jaren.
Nu dan heeft het koor, samen met hun dirigente Odette en pianist Paul, de hoofden bij elkaar gestoken en samen nagedacht over die naam.
Zoals in de viering zo mooi werd gezegd;
“Alles wat we in het leven doen en laten, heeft te maken met de Heilige Geest.
Hij geeft ons geestkracht, die kracht willen we door laten schemeren in de naam van het koor.
De naam van ons jeugdkoor is vanaf heden: JEUGDKOOR SPIRIT!”

 

 

 

odetteDirigente Jeugdkoor

Beste parochianen,
Mijn naam is Odette Fiselier, ik ben 23 jaar oud en ben woonachtig in Zwolle.
Ik ben afgestudeerd als Sociaal Cultureel Werker.
Ik mag binnen uw parochie de functie van dirigente van het kinderkoor bekleden. De jonge en enthousiaste kinderen geven mij een hoop energie en een mooie uitdaging.
Toen ze vroegen iets over mezelf te vertellen, moest ik even denken.
Ik kwam uit bij Toon Hermans; hij schrijft mooie gedichten en verhalen, ik heb een klein stukje uitgekozen.

 

 

Doen

als wij niet samen delen in de straat
dan zal de wereldvrede nimmer komen
omdat de vrede in onszelf ontstaat
in wat wij samen doen en niet in wat wij dromen

                                                          Toon Hermans

 

Ik ben 12 jaar lang misdienaar geweest in de Thomas a Kempis Parochie in de voormalige Verrijzeniskerk te Zwolle.
Ik heb daar een mooi verleden mogen creëren, met behulp van de gemeenschap en met de hulp van God aan mijn zij. Ik weet zeker dat ik ook binnen uw parochie bijzondere dingen mag meemaken.
En dat ik mooie voetsporen kan nalaten, voor nu in het heden en straks voor een mooi verleden.

Ik hoop dat u en ik in de toekomst een gezellig praatje mogen maken en dat we elkaar op die manier beter leren kennen. En ik vind het erg leuk om het kinderkoor in uw locatie te mogen laten schitteren.

Mijn mail adres is : odette_fiselier@hotmail.com (laagstreepje)
Mijn mobiele nr is: 0683111125

Hopelijk tot snel bij één van onze vieringen.
Odette Fiselier

 

Pianist Jeugdkoor

Mijn naam is Paul de Vroome. Ik ben 35 jaar oud, getrouwd en vader van Kian (zie foto). Begin december hopen wij ons 2de kindje te verwelkomen.Paul

Inmiddels ben ik alweer een flink aantal jaren o.a. werkzaam als koorpianist bij diverse katholieke kinder/jongerenkoren in o.a Kampen en Zwolle.

Toen Ilse en ik gevraagd werden om het tienerkoor en jeugdkoor te begeleiden, hoefden we niet lang na te denken. We hebben nu net de eerste maand achter de rug met de nodige repetities en de eerste viering met het kinderkoor en hebben het erg naar ons zin! Je merkt dat ieder koor weer anders is met een eigen uniek geluid!

Naast koorpianist ben ik werkzaam als freelancer voor het Japanse bedrijf Yamaha (wereldwijd producent van o.a. piano’s/keyboards) produceer begeleidingsbanden voor o.a. musicalverenigingen/websites en speel als hobbyist in een top 100 band voor bruiloften/partijen. kortom, als de muziek maar centraal staat!