Jaar van de Eucharistie

Onlangs schreef collega Johan Rutgers een aankondiging van het komende Eucharistisch jaar. Zie hiervoor de website van onze parochie: https://www.emmanuelparochie.nl/emmanuel/pastorale-brief

Dit eucharistisch jaar is een initiatief van onze Bisschop, Kardinaal Eijk. Dit Eucharistisch jaar begint op de eerste zondag van de Advent, 1 december a.s. De bedoeling van dit Eucharistisch jaar is, om nog meer de aandacht te vestigen op de viering van de Eucharistie als hoogtepunt en bron van ons geloof.

Intussen hebben we in het pastoraal team overlegd over wat we vanuit ons team, in het kader van dit Eucharistisch jaar, in onze parochie gaan aanbieden.

Op de eerste plaats zal er op zondag 1 december, in de viering in het Eucharistisch centrum van onze parochie, de Brigittakerk in Ommen, speciaal worden stil gestaan bij de opening van dit Eucharistisch jaar. Ook in vieringen in andere geloofsgemeenschappen, zal worden stil gestaan bij de start van deze bijzondere liturgische periode.

Verder zal collega Johan Rutgers een catechesereeks verzorgen naar aanleiding van een documentatieserie van de Amerikaanse bisschop Robert Barron: “Catholicism, verken de kerk”. Het zal gaan om tien bijeenkomsten, over heel het komende jaar verspreid. Meer informatie hierover, treft U aan op de website van onze parochie:

CATHOLICISM – Verken de Kerk
De eerste bijeenkomst in deze reeks, zal zijn op dinsdagavond 3 december a.s.

Ook op Sacramentsdag, zondag 14 juni 2020, willen wij stil staan bij de betekenis, die de Eucharistie voor ons leven heeft. In De Belte zal er dan om 10.00 uur een plechtige Eucharistieviering zijn (celebrant: pastor Johan Rutgers), gevolgd door de traditionele Sacramentsprocessie. De geloofsgemeenschappen in het noordoostelijk gedeelte van onze parochie: Dedemsvaart – Slagharen – De Belte – Hardenberg, werken samen, om van deze Sacramentsprocessie weer een mooi geheel te maken. Voorts zal pastor Rutgers op vier zondagen in de Veertigdagentijd (maart 2020) een reeks verkondigingen verzorgen, die speciaal in het teken zullen staan van dit Eucharistisch jaar.

Graag vestig ik ook uw aandacht op de wekelijkse Eucharistische aanbidding in het Eucharistisch centrum in Ommen, iedere zaterdag om 17.00 uur. Hierbij bent U van harte welkom !

Ter toelichting op het komende Eucharistisch jaar, heeft onze Bisschop, Kardinaal Eijk, een pastorale brief geschreven. Via de website van onze parochie kunt U deze brief downloaden: https://www.emmanuelparochie.nl/emmanuel/pastorale-brief , dan wel een gedrukt exemplaar hiervan bestellen. Gedrukte exemplaren zijn, zolang de voorraad strekt, ook verkrijgbaar bij ondergetekende.

Van harte wensen we elkaar toe dat dit Eucharistisch jaar ons geloof in de aanwezigheid van de Heer in ons midden, in het bijzonder in de viering van de Eucharistie, mag verdiepen.

Pastoor André Monninkhof