Herinnering bijdrage Aktie Kerkbalans 2018

Het is alweer december en we zijn hard bezig met de voorbereidingen met de afronding van 2018 en voor een goede start in 2019. In december wordt de begroting voor 2019 weer vastgesteld. Het doel is om alle activiteiten van onze geloofsgemeenschap met een sluitende begroting te financieren. Maar om 2018 ook financieel goed af te sluiten zou het fijn zijn dat de toezeggingen voor de Aktie Kerkbalans 2018 van parochianen die zelf hun bijdrage willen over maken, dat ook daadwerkelijk doen!

Mocht u vergeten zijn uw toezegging gestand te doen, wilt u dat dan alstublieft zo snel mogelijk doen?

Locatieraad