Geen viering………..dus ook geen collecte!!!

Vanaf 15 maart zijn alle vieringen in onze grote Emmanuelparochie afgelast.

Het heeft iets heel onwezenlijks: Geen Goede Week vieringen; geen vormsel; geen eerste communie; geen Palmpasenoptocht; geen Mariavieringen; geen feestelijke vieringen rondom het doopsel en trouwpartijen worden uitgesteld; geen Hemelvaart dauwtrapviering; geen feest van de Geest; talloze ontmoetingsmomenten bij doordeweekse vieringen en andere activiteiten.

Onze pastores doen hun best om creatief aan pastoraat gestalte te blijven geven. Er zijn digitaal te volgen vieringen vanuit Ommen en in oecumenisch verband in Heino en Lemelerveld. Op veel plaatsen hebben mensen het digitaal overleg en het digitaal ontmoeten ontdekt.

Het treft vooral mensen die plotsteling geen inkomen meer hebben omdat hun werk is weggevallen. Dat is in de horeca en ook in de wereld van de musici. Wij hebben echter afgesproken dat wij in onze Emmanuelparochie onze dirigenten en organisten en pianisten blijven vergoeden alsof ze nog gewoon actief zijn. Want we hopen hen ook in de toekomst weer nodig te hebben.

Door het wegvallen van de vieringen valt ook een belangrijke bron van inkomsten weg.

Behalve dat we onze intenties doorschuiven naar betere tijden, krijgen we ook geen opbrengsten meer uit de gewone collectes. Alles bij elkaar voorzien we

            een minimaal extra tekort van wel € 50.000.

Daarom wagen we het om als bestuur een beroep op u te doen. Zodat we onze onkosten kunnen blijven dekken.

Wij wagen het u te vragen om ons rond de Pinksterdagen een eenmalige gift te willen doen. Zouden alle kerkgangers en niet kerkgangers ons € 25 willen schenken??

Dat zou ons werkelijk helpen!!!!

Daarmee onderstreept u ook onze inzet voor de mensen die we omwille van hun deskundigheid graag willen behouden. Uw bijdrage kunt U overmaken op het rekeningnummer van uw geloofsgemeenschap. Dit kunt u doorgaans vinden in uw parochieblad en/of uw parochiegids van uw eigen club.
Het rekeningnummer van de geloofsgemeenschap in Heino is:
Rabobanknr. NL 71RABO 0160263050.

Bij voorbaat dank voor Uw goede gaven.

Wij wensen U en allen, die U lief zijn, Gods rijkste zegen.

Wij wensen U ook heel veel sterkte met alles.

Dat de Heilige Geest, die we met Pinksteren mogen ontvangen, ons mag helpen om de moed erin te houden !

Namens pastoraal team, parochiebestuur en locatieraad van elke geloofsgemeenschap

Pastoor André Monninkhof