Emmanuelparochie, de moeite waard !

– Bestuursleden gezocht –

Beste parochianen,

Op dinsdag 15 september hebben we als bestuur en pastoraal team onze verlate voorjaars-bijeenkomst gehouden. En ondanks grote zorgen, hebben we een zeer geëngageerde en hoopvolle vergadering mogen houden. In onze parochie is er nog heel wat ‘leven in de brouwerij’.

We hebben U al laten weten, dat we als pastoraal team, bezig zijn met een toekomstplan. Dit toekomstplan houdt in, dat we onder beperkte voorwaarden, alle elf kerkgebouwen in onze parochie open willen houden. Maar dat we het pastoraat wel anders willen gaan organiseren. Dit ook in het licht van de – door het vertrek van pastor Rutgers en pastor Noordink – veranderde samenstelling van ons pastoraal team. In de toekomst zullen we meer voorbereidend pastoraat op bepaalde plaatsen gaan bundelen. Maar overal, op al onze locaties, zullen vormen van vieren en aandacht blijven.

Onze Emmanuelparochie wordt geleid door een parochiebestuur, bestaande uit vier bestuursleden. Op dit moment zijn er in dit parochiebestuur vacatures (op komst) voor de functies van vice-voorzitter, secretaris, eerste penningmeester en tweede penning-meester. De huidige bestuursleden hebben hun bestuurswerk gedurende 8 tot 10 jaar met veel liefde, inzet en plezier gedaan. Maar nu zijn er ‘verse’ bestuurskrachten nodig om hun goede werk voort te zetten en zo de samenwerking van de elf geloofsgemeenschappen binnen onze Emmanuelparochie, bestuurlijk te blijven faciliteren.

De nood is hoog. Eerlijk gezegd: heel hoog. En er is veel werk aan de winkel, dat we graag willen verdelen onder nieuwe bestuursleden, die hier hun schouders onder willen zetten.

Dat er een nieuw bestuur komt voor onze Emmanuelparochie is ook daarom belangrijk, omdat we de autonomie van onze afzonderlijke geloofsgemeenschappen, graag in stand willen houden. Als parochie willen we niet afhankelijk worden van invloeden ‘van buiten’. Om dit ook in de toekomst mogelijk te blijven maken, hebben we als Emmanuel-parochie dringend behoefte aan versterking van ons parochiebestuur. Zonder een goed en betrokken bestuur, zullen onze plannen niet slagen.

Daarom vragen wij – pastoraal team en parochiebestuur – mede namens de vertegenwoordigers van de locatieraden, U als parochianen om met ons mee te denken, nu wij op zoek zijn naar geschikte kandidaten voor ons parochiebestuur. Ons streven is, om uiterlijk op het feest van Allerheiligen van U de namen te krijgen van geschikte mensen die wij dan kunnen benaderen. Zo hopen we bij het begin van het nieuwe kerkelijk jaar – rond 1 december – ons parochiebestuur weer op sterkte te hebben. Kent U mensen, of wilt U kandidaten voordragen, neemt U dan gerust contact met ons op. Zo kunnen we de parochie blijven die we graag willen zijn: dichtbij en met een warm hart.

Bij voorbaat dank voor Uw betrokkenheid en meedenken.

Namens pastoraal team en parochiebestuur,

pastoor André Monninkhof