Emmanuelparochie

Ommen, 11 augustus 2020

Beste parochianen van de Emmanuelparochie,

In ons communiqué van 14 juli jl. meldden wij als pastoraal team, dat wij met communie uitreiken ook in de andere kerken van onze parochie wilden wachten tot 1 september aanstaande.De reden hiervan is, dat wij als pastoraal team eerst ervaring wilden opdoen met de toepassing van de voorzorgen tegen de verspreiding van het coronavirus in onze andere kerken.

Gebleken is, dat de toepassing van deze voorzorgen (handen desinfecteren bij binnenkomst van de kerk, bijhouden van presentielijst, kerkgangers nemen plaats op de gemarkeerde zitplaatsen, attenderen op looproutes enz.) alle prima lopen. Gevoegd bij de ervaring, die we inmiddels als Emmanuelparochie hebben opgedaan met het communie uitreiken in het eucharistisch centrum van onze parochie, de Brigittakerk in Ommen (communie uitreiken met behulp van protectiescherm en liturgisch pincet) betekent dit, dat wij als pastoraal team aan U kunnen laten weten, dat we met ingang van het weekend van 5 en 6 september a.s, ook willen overgaan tot het uitreiken van de communie in eucharistievieringen in onze andere parochiekerken.

Helaas is er nog geen zicht op het hervatten van de woord- en communievieringen. Dit is bisdombeleid. De Nederlandse Bisschoppen wensen, dat er onder de huidige omstandigheden, tot nader order, alleen communie wordt uitgereikt in eucharistievieringen. Als pastoraal team hopen wij, dat de woord- en communievieringen spoedig weer tot de mogelijkheden gaan behoren. Deze wens van ons hebben wij kenbaar gemaakt aan onze Bisschop. Hierdoor zullen de weekendvieringen in onze Emmanuelparochie voorlopig blijven plaatsvinden als eucharistievieringen dan wel gebedsvieringen. In de gebedsvieringen kunnen we nog geen communie uitreiken.

Vrede en alle goeds. Met vriendelijke groet,

Namens het pastoraal team, Pastoor A.G.M. (André) Monninkhof