Dieren in de wei

Sinds jaar en dag hebben tussen kerk en kerkhof herten geleefd.

Het was in de jaren zestig dat pastoor Elfrink hiervoor het initiatief nam.

Vele jonge hertjes zijn hier geboren, die voor heel veel bekijks zorgden.

Om diverse redenen zijn de hertjes verdwenen, er hebben meerdere berichten hierover in Kerkepad gestaan.

Dit voorjaar zijn er veel werkzaamheden verricht op het landje bij het parochiecentrum. Het land is nieuw ingezaaid en het gras groeide voorspoedig.

En velen vroegen zich af: “Komen de schaapjes nog niet?”

Maar het is zover!! Sinds zaterdag 1 juni lopen er 4 schapen. Met de komst van deze dieren heeft ons dorp nu weer een plek waar velen van kunnen genieten.

Deze 4 schapen zijn er tijdelijk. Er wordt nog gekeken, om er wat kleinere schapen te laten grazen.

Dank aan allen die hier belangeloos aan hebben meegewerkt of die dit nog dagelijks doen door de dieren te verzorgen, het ziet er allemaal piekfijn uit.

Locatieraad en pastoraatsgroep