De viering volgen via de beamers op de schermen

Al zeven jaar mogen we de vieringen verhelderen met beelden en teksten op onze grote schermen vóór in de kerk. Naast Christien van Beek zijn er nog een tweetal mensen gevonden die de beelden op het scherm kunnen verzorgen. In de loop van die jaren is er in onze gemeenschap een vertrouwdheid gegroeid om de viering met behulp van de beelden op de schermen te volgen. Niet met het hoofd naar beneden in het boekje gekeken maar rechtop en recht vooruit worden de gebeden uitgesproken en de liederen mee gezongen.

Vanaf het begin van het nieuwe jaar willen we er nog meer gebruik van maken, zodat we steeds minder ‘misboekjes’ hoeven te maken of te kopen. Dat levert ook een behoorlijke besparing op. Natuurlijk blijven er liturgieën op papier want buiten ons kerkgebouw volgen ruim vijftig mensen onze viering via de kerktelefoon en waar mogelijk krijgen zij ruim van te voren een ‘boekje’ bezorgd. Ook koorleden hebben de afgedrukte teksten en muzieknoten liever in de hand. Zo kunnen ze veel beter de aanwijzingen van de dirigent volgen. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de voorgangers.

Naast het kruisteken dat u bij binnenkomst in de kerk kunt maken, zullen er dus niet altijd boekjes op de tafels te vinden zijn. Dan zult u alles op de schermen kunnen volgen en mee kunnen doen.