De Kerk en geld?

De verhouding tussen kerk en geld is altijd een wat gevoelige aangelegenheid. Liefde en betrokkenheid zijn niet te meten, laat staan te betalen. Geloven dat is altijd: ‘pro Deo’ (voor God), gratis. En toch, de kerk heeft geld nodig om in leven te kunnen blijven.

Daarom start begin januari weer de Aktie Kerkbalans. De Aktie is nodig om onze geloofsgemeenschap in stand te houden en door te geven aan volgende generaties. Samen geloven vraagt om energie en betrokkenheid, maar ook om personele inzet en een gebouw dat in stand gehouden moet worden. Daarom vragen wij uw bijzondere aandacht voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. Onze geloofsgemeenschap is voor 100% afhankelijk van de bijdragen van haar parochianen. Met uw bijdrage maakt u het uitgebreide pastorale werk en het onderhoud van onze gebouwen binnen onze geloofsgemeenschap in Heino mogelijk. Met andere woorden: het functioneren, het voortbestaan, evenals het invullen van uw wensen voor onze kerk is afhankelijk van uw bijdragen. Er zijn allerlei ontwikkelingen in ons bisdom en de gehele Nederlandse katholieke kerkprovincie waardoor de lokale geloofsgemeenschap onder druk staat. Ook in Heino. Willen we onze geloofsgemeenschap gezond blijven houden in Heino en doorgeven aan volgende generaties dan hebben we uw steun meer dan ooit nodig.

De brieven voor de Aktie Kerkbalans worden in de week van 3 tot en met 7 januari bij u gebracht en van 9 tot en met 19 januari weer opgehaald.

Maar het belangrijkste blijft: uw steun is nodig, ook in financiële zin! Alvast dank voor uw bijdrage.

Locatieraad en Pastoraatsgroep