De gang van zaken in de geloofsgemeenschap Heino rond de weekendvieringen vanaf zaterdag 4 juli

Het mag en kan (eindelijk) weer, het houden van weekendvieringen in onze kerk. We hebben uitgerekend dat in onze kerk plaats is voor 100 mensen. Dat aantal is tevens het maximum dat toegestaan is door de regering. In de banken zelf kunnen 75 mensen plaatsnemen. Maximaal 25 mensen zitten op stoelen, die voorin en links en rechts in de open ruimte van de kerk staan.

Natuurlijk zijn de landelijke regels van toepassing:

Bij klachten van verkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts of plotseling verlies van reuk en/of smaak is kerkbezoek ongewenst.. Bij koorts en/of benauwdheid blijft iederéén in het huishouden thuis.

Zowel op het kerkplein als in de kerk geldt de 1,5 meter afstand.

Daarnaast gelden er regels die door het bisdom zijn opgesteld en aanvullende regels, die specifiek zijn voor onze locatie.

1   Reserveren

Reserveren is verplicht. In de week voor de betreffende weekendviering kunt u zich tijdens de openingstijden van het secretariaat aldaar opgeven via 0572-390924. U vermeldt daarbij uw naam en die van uw eventueel meekomende huisgenoten en uw telefoonnummer.

2    Bij aankomst en het zoeken van een plaats in de kerk

Met lint en kruisen op het kerkplein wordt duidelijk gemaakt waar u afstand kunt houden. Een gastvrouw/ -heer heet u welkom. De mensen die gewoonlijk op een eigen stoel zitten, krijgen te horen  waar hun stoel staat.

In de kerk is het middenpad afgesloten. U bepaalt zelf of u links- of rechtsaf gaat. U desinfecteert uw handen met gel. U loopt vervolgens naar een bank. Daar gaat u zitten op een plek waar een sticker (of stickers) is/zijn gezet. U schuift zo ver mogelijk naar het middenpad. Er is een gastvrouw/-heer aanwezig om u van dienst te zijn.

3          Tijdens de viering

U kunt geen gebruik maken van het toilet.

Bij het maken van een kruisteken vermijdt u aanraking van het eigen lichaam.

Er is geen koorzang, vaak is er een cantor/voorzanger. U mag niet (mee)zingen, uiteraard wel hardop meebidden.

De collecte is niet tijdens de viering. Daarvoor staat er een collectemand bij de uitgang.

Bij de vredeswens worden geen handen geschud.

Tot 1 september wordt er geen communie uitgereikt.

Bij de mededelingen aan het eind van de viering wordt verteld over de collecte bij de uitgang en hoe u de kerk kunt verlaten.

Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de 2 zijuitgangen. Als u de kerk verlaat wast u opnieuw uw handen met desinfecterende gel.

Het is waarschijnlijk even wennen, zoals veel in de afgelopen maanden de nodige aanpassing vereiste. Aan de andere kant  heeft het anders vieren wel iets bijzonders.

Wij zijn in elk geval blij dat er in het weekend weer gevierd gaat worden in onze kerk.

U bent van harte uitgenodigd mee te vieren!

Locatieraad en pastoraatsgroep