Conservenpotten gevraagd

Er is ieder jaar een aardig echtpaar die peertjes- en appelcompote maakt, welke we bijvoegen in de pakketten van de eindejaarsactie.

Zoals op de foto is te zien is er al een mooi begin gemaakt.

Echter de potten raken op. Heeft u nog glazen potten met metalen schroefdeksel? Mogen wij die inzamelen voor deze actie?

U kunt de potten inleveren bij Wim Herder, Haverakker 56 of bij de Gouden Regen 52. Zet ze maar bij de voor- of garagedeur. Alvast hartelijk dank en vriendelijke groeten namens de werkgroep,

Wim Herder

Ps het is voor het goede doel, graag de potten even omspoelen.