Bericht van de redactie in verband met vakantie

Kerkepad nr 15 (verschijningsdatum 20 juli) is voor 3 weken.

Kerkepad nr 16 (verschijningsdatum 10 aug.) is ook voor 3 weken.

Deze nummers worden niet bezorgd. Ze liggen achterin de kerk.

Wilt u er rekening mee houden bij het inleveren van de kopij en het opgeven van de misintenties?

Wij wensen u een prettige vakantietijd.