Bericht van de redactie in verband met vakantie

Kerkepad nr 14 (verschijningsdatum 11 juli) is voor 3 weken.

Kerkepad nr 15 (verschijningsdatum 1 aug.) is ook voor 3 weken.

Deze nummers worden niet bezorgd. Ze liggen achterin de kerk.

Deze nummers zullen, zoals we dat de laatste maanden gewend waren, ook digitaal verspreid worden.

Wilt u er rekening mee houden bij het inleveren van de kopij en het opgeven van de misintenties?

Wij hopen dat u ondanks de moeilijke omstandigheden toch een prettige vakantie zult hebben.