Bericht van de redactie in verband met Kerstmis

Kerkepad nr 17(verschijningsdatum 9 dec.) is voor 2 weken.

Dit i.v.m. de verschijningsdatum van het kerstnummer

Daarna zullen we weer om de 3 weken verschijnen.

Wilt u er rekening mee houden bij het inleveren van de kopij en het opgeven van de misintenties?

Wij wensen u een gezellige decembermaand en een zalig kerstfeest.