Bedevaarten naar Banneux en Kevelaer

In de maanden augustus en september zullen er weer bedevaarten plaats vinden naar Banneux in België en Kevelaer in Duitsland. Hieronder vindt u meer informatie over deze bedevaarten.

Banneux: zaterdag 24 tot en met zondag 25 augustus

Bij voldoende deelname zal er een tweedaagse bedevaart plaats vinden naar Banneux. Deze wordt georganiseerd door het Banneux-Comité Twente-Salland. Het programma van deze bedevaart is anders dan voorgaande jaren. U vertrekt vanaf een nader bekend te maken opstapplaats naar Thorn in Limburg voor een lunch. Daarna reist u door naar Banneux. U verblijft in het kasteeltje Chaityfontaine, niet ver van het heiligdom. Na een warme maaltijd vindt er een Eucharistieviering op het heiligdom plaats en brengt u een bezoek aan de Bron. Op zondag woont u de Internationale Hoogmis bij. Deze mis wordt in het Frans, Nederlands en Duits gevierd. Na de lunch zal de Kruisweg worden gebeden en om 15.00 uur vindt er een internationaal Lof met pelgimszegen plaats. Daarna vertrekt u per bus naar Thorn voor een diner en in de loop van de avond arriveert u weer op uw opstapplaats. De kosten bedragen € 140,00 p.p. voor een tweepersoonskamer en wie een eenpersoonskamer wil betaalt € 155,00 p.p. Een eventuele annuleringsverzekering bedraagt respectievelijk € 9,00 en € 10,65 p.p. Opgave is mogelijk tot en met 3 augustus.

Banneux: vrijdag 30 augustus tot en met dinsdag 3 september

Dit is het zogeheten ziekentriduüm, maar uiteraard mag eenieder die wil deelnemen aan deze bedevaart. U verblijft in de zogeheten hospitaliteit. Hier zorgen vrijwilligers voor u: zij zorgen dat u te eten en te drinken krijgt, maar helpen u ook indien nodig met de dagelijkse verzorging en indien u moeilijk ter been bent, zijn er rollators en rolstoelen beschikbaar en wordt u ook daarbij geholpen. Naast de bovengenoemde internationale vieringen zullen er ook andere Nederlandstalige vieringen zijn, zoals een dagelijkse Eucharistievieringen en viering met handoplegging. Daarnaast is er volop gelegenheid voor gezelligheid, tesamen met pelgrims en vrijwilligers. Deze bedevaart wordt georganiseerd door vrijwilligers uit het bisdom Utrecht en hierbij zal worden samengewerkt met het bisdom Den Bosch. De kosten bedragen € 330,00 per persoon en dit is inclusief alle maaltijden en verzekeringen. Opgave is mogelijk tot en met 15 juli.

 

Kevelaer: zaterdag 7 september

Ook dit jaar zal er vanuit de Broederschap Kevelaer Raalte e.o. een bedevaart naar Kevelaer worden gehouden. Het thema is dit keer: “Heer, naar wie zouden wij gaan”? Onder andere vicaris Cornelissen en pastor Rutgers zullen in de vieringen voor gaan. Ook muziekvereniging St. Caecilia uit Heeten gaat mee; welk koor er mee gaat is op dit moment niet bekend. In tegenstelling tot andere jaren vindt de Eucharistieviering plaats in de Basiliek en het Lof in de Antoniuskerk. De Kruisweg zal – bij goed weer – het park gebeden worden, maar u kunt hiervoor ook terecht in de Basiliek. En uiteraard is er gelegenheid om in alle rust een kaarsje op te steken, de kapellen te bezoeken, te eten en te winkelen. De kosten bedragen € 25,00 per persoon en de jeugd mag mee voor € 12,00. Opgave is mogelijk op zondag 4 augustus na de viering in Lierderholthuis en op zaterdag 17 augustus na de viering in Heino, of telefonisch tot en met 25 augustus.

Voor informatie en opgave voor al deze bedevaarten kunt u terecht bij Miranda Temmink, tel. 06-15563596.

Hartelijke groeten, Miranda Temmink

Kevelaer

Per Maria ad Christum – door Maria tot Christus. Het is een welbekend adagium binnen ons geloof; Maria als de weg naar haar zoon Jezus.

Ieder jaar sluiten we als Emmanuelparochie ons aan bij de gemeenschappelijke regiobedevaart georganiseerd door de Broederschap – Onze Lieve Vrouw – Kevelaer Raalte e.o. Zo ook weer op zaterdag 7 september dit jaar.

Het jaarthema luidt dit maal: “Heer, naar wie zouden wij gaan?” (Joh.6,28). Het is de belijdenis die de apostel Petrus uitspreekt als Jezus hem en de overige leerlingen vraagt of zij Hem ook in de steek willen laten, zoals zoveel anderen deden op dat moment in het evangelie. Petrus spreekt hier uit, wat christenen vanaf die dag geloven en belijden, dat Jezus de Zoon van God is en de enige die ons leven van alle dag zin en betekenis geeft.

Tijdens onze gemeenschappelijke bedevaart naar Kevelaer, worden we dit jaar uitgenodigd om in de voetstappen van Petrus te treden en samen met hem en onze hemelse moeder Maria, Jezus tegemoet te gaan. Maria, die we in Kevelaer vereren als de Consolatrix Aflictorum, de Troosteres van de Bedroefden. Hoe velen van ons branden wel niet zo vaak een kaarsje bij haar beeltenis of vragen op haar voorspraak om bijstand en zegen.

U kunt u als parochiaan van de Emmanuelparochie opgeven bij:
Dhr. Martin Huizendveld e-mail: huizendveld@ziggo.nl
Telefoon: 06 50 55 83 16

We hopen dat we ook dit jaar weer met velen vanuit onze Emmanuelparochie samen op weg mogen gaan naar Kevelaer.

Pastor Johan Rutgers, priester;
Emmanuelparochie