Afrikaloop 2020

De Afrikaloop wordt al 15 jaar georganiseerd door de Andreas Manna Stichting

De Andreas Manna Stichting is een Nederlandse christelijke ontwikkelingsorganisatie die op kleinschalige basis hulp verleent aan straat-, zwerf- en weeskinderen in Afrika. De naam ontleent de stichting aan de apostel Andreas, die de jongen aanwees met de vijf broden en de twee vissen, waarmee Christus een grote schare voedde door een wonder te doen. Manna is het brood uit de hemel waarvan de Joden leefden op hun tocht door de woestijn naar het beloofde land. De AMS verwacht in dit geloof hulp van God en van mensen die daartoe door Hem worden opgeroepen.

Het gaat in de eerste plaats om een diaconaal werk: de AMS werft fondsen in Nederland en zet de verkregen middelen in op projecten in Afrika. De stichting stelt zich ten doel om in de directe leefwereld van kinderen die in nood zijn, ontwikkelingsprojecten op te zetten die tot verbetering leiden van hun levensomstandigheden. De activiteiten van de AMS bestaan vooral uit opvang en zorg voor deze kinderen, de verbetering van het onderwijs, de gezondheidszorg, de landbouw, en de drinkwatervoorziening. Daarbij slaagt de organisatie er al enige jaren in om alle inkomende gelden voor de volle 100% aan te wenden voor de kinderen waarvoor de inkomsten bestemd zijn.

De Afrikaloop 2020 gaat door van 10 tot en met 16 oktober, mits de situatie rondom COVID-19 niet verandert, dus houd de website in de gaten !!
Op dit moment zijn er versoepelingen, waardoor we dit besluit namen om de Afrikaloop in aangepaste vorm toch door te laten gaan. Het zal iets anders worden dan de voorgaande jaren, maar de gezellige sfeer, de goede verzorging en het enthousiasme van de vrijwilligers is onveranderd.

In en/of rond de plaatsen en dorpen die we aandoen zijn er twee rondjes van 10 km uitgezet. Wilt u 10 km lopen loopt 1 rondje, wilt u 20 km lopen loopt u ook het 2 rondje. Voor degene die toch 30 km of zelfs 40 km wil wandelen is de mogelijkheid deze rondjes twee keer te wandelen. 

De wandeling gaat niet zoals gebruikelijk van de ene plaats naar de andere, maar de start en finish zal elke dag in dezelfde plaats zijn. Dit is in de 7 volgende plaatsen: Hoogeveen, Westerbork, Hooghalen, Dwingeloo, Vledder, Havelte, Ruinen. Er is een pauzepost onderweg, waar, meestal gratis, van een kopje koffie, thee of een soepje genoten kan worden.

Vooraf worden starttijden aangeven zodat wandelaars gespreid op pad gaan. 
Het is een jubileum jaar, de 15e Afrikaloop! Meer hierover leest u op de website:
http://www.andreasmanna.org/afrikaloop-2020