Adventsactie

Bij deze editie van Kerkepad hebben we het zakje voor de vastenactie toegevoegd.

Dit jaar wordt extra aandacht gevraagd voor een kwetsbare groep; kinderen. Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en bescherming.

Vanzelfsprekend zou u zeggen, maar toch zijn er tientallen miljoenen kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan. Ze werken lange dagen in de mijnbouw, in fabrieken, naaiateliers of op plantages.

Deze kinderen hebben later een heel kleine kans op een goed inkomen en blijven vaak hangen in zwaar en onderbetaald werk. Ze hebben immers nauwelijks tot geen gelegenheid gehad om een opleiding te volgen. De Adventsactie heeft voor dit jaar 4 projecten uitgezocht die in verschillende landen ervoor zorgen dat kinderen wel naar school kunnen.

De melkbussen staan weer achter in de kerk en in de Mariakapel de komende periode. Hier kunt u de zakjes in doen met uw bijdrage. Uw bijdrage kunt u ook geven via de QR-code die hier afgebeeld is.

Van harte aanbevolen!