ACTIE KERKBALANS 2021

Traditioneel vragen we aan het begin van een nieuw jaar uw aandacht voor de Actie Kerkbalans. Zo ook aan het begin van 2021.

U krijgt geen acceptgirokaart, we vragen geen contributie, maar we vragen u, zoals altijd, een vrijwillige bijdrage voor de kerk in Heino. Voor de kerk van vandaag in en de kerk van morgen na coronatijd. Voor het pastoraal team, de gebouwen en de activiteiten tijdens en na coronatijd. Omdat de levende geloofsgemeenschap in Heino geen loze kreet is.

Er zijn een drietal veranderingen ten opzichte van vorige jaren.

Allereerst houden we de actie tegelijk met de landelijke Actie Kerkbalans, namelijk van 16 t/m 30 januari. Dus niet, zoals voorheen, in de eerste helft van januari.

Ten tweede is het niet meer mogelijk de vrijwillige bijdrage in 12 maandelijkse termijnen te voldoen. We zijn van 12 naar 10 termijnen gegaan, juist omdat we graag de landelijke periode van Actie Kerkbalans wilden aanhouden.

Het derde punt is dat de vrijwilliger het antwoordformulier niet bij u komt ophalen. We vinden dit vanwege corona niet gewenst. We vragen u het ingevulde antwoordformulier af te leveren op het adres dat op de retourenvelop staat. Een tip om het niet te vergeten: vul het formulier snel in en breng het naar het aangegeven adres.

Geef met uw hart, geef om waar u om geeft. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. In februari melden wij in Kerkepad het bedrag van alle toezeggingen tot dan toe. Wij zijn benieuwd, u hopelijk ook!

Namens de locatieraad, Harm Kerdijk, voorzitter