Actie Kerkbalans 2021

De afgelopen weken hebben wij als parochie deelgenomen aan de landelijke Actie Kerkbalans 2021, uiteraard bestemd voor onze eigen parochie Heino.

Een van de mogelijkheden om Uw betrokkenheid kenbaar te maken aan onze geloofsgemeenschap is deel te nemen aan de Actie Kerkbalans, welke eenmaal per jaar wordt gehouden in de maand Januari.

Dit jaar in de coronatijd was wel een heel bijzondere editie van deze actie, temeer omdat wij onze strategie moesten aanpassen aan de corona maatregelen en Uzelf de enveloppen werd verzocht weer in te leveren bij de wijkhoofden, c.q. wijkleden, van wie U deze had ontvangen.

Nu kunnen wij U melden, dat wij een voorlopige tussenstand hebben bereikt van Eur 86.200,= In vergelijking met vorig jaar van Eur 89.700,=. Een geweldig resultaat, die onze verwachting heeft overtroffen.

Wij hebben dit jaar ongeveer 80 enveloppen minder terugontvangen dan vorig jaar en wij willen dan ook degene die hun enveloppe nog niet hebben ingeleverd, verzoeken dit alsnog te doen bij hun wijkhoofd of wijklid,  zoals aangegeven op de enveloppe of te deponeren in de brievenbus van het parochiesecretariaat. Wellicht kunnen wij dan het resultaat van 2020 nog wel overtreffen.

Vanaf deze plaats wil ik mede namens de gehele werkgroep iedereen bedanken voor hun welwillendheid en alle vrijwilligers, die aan deze actie hebben meegewerkt. Ook wil ik U bedanken, dat Uzelf de enveloppen weer hebt terug gebracht.

Namens de werkgroep Actie Kerkbalans en mijn medecoordinator, Wim Kok

Harry Ogink (Coordinator)