ACTIE KERKBALANS 2020

Tussen 3 en 17 januari 2020 vindt op onze locatie de jaarlijkse ‘Actie Kerkbalans’ plaats. Ongeveer zestig vrijwilligers zijn hierbij betrokken en gaan op pad om u een vrijwillige kerkbijdrage te vragen.  Het geld is hard nodig voor onder andere pastorale activiteiten, het kerkgebouw en voor de betaling van pastores. Wij hopen in totaal een bedrag van €100.000,- op te halen.

Honderdduizend euro! Dat is een gering bedrag als u bedenkt hoeveel werk door vrijwilligers en dus ‘pro deo’ wordt verricht. Het is ook een gering bedrag, omdat er nog inkomsten zijn uit andere bronnen, zoals de  kerkcollecten voor de eigen locatie en de inkomsten uit bezittingen.

Aan de andere kant is het een hoog bedrag. Dat is alleen op te brengen als zo veel mogelijk parochianen een geldelijke bijdrage leveren. Daarbij gaan we er niet voor niets vanuit dat u geeft om uw kerk en dus geeft voor uw kerk!

Geef daarom aan uw kerk wat u kunt missen. Eind januari hopen wij u het voorlopig resultaat van ‘Actie Kerkbalans’ te kunnen melden.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

De locatieraad