Aanmelding Vormsel en Eerste Heilige Communie in 2020

Dit schooljaar wordt op zaterdagavond 21 maart 2020 het Heilig Vormsel toegediend.

De Eerste Heilige Communieviering is op zondagmorgen 17 mei 2020.

Ouders en kinderen van respectievelijk de groepen 8 en 4 van Basisschool De Dolfijn worden hier begin 2020 vanzelf over geïnformeerd en voor uitgenodigd. Voor de ouders van groep 4 is er op dinsdagavond 7 januari 2020 vanaf 20:00 uur een ouderavond gepland op de Dolfijn.

Ouders van kinderen in het speciaal onderwijs of van een niet-katholieke school die hun kind willen laten deelnemen aan de Eerste Heilige Communie of het Vormsel, of die belangstelling hebben voor de informatieavonden, nodigen we hierbij uit om dit kenbaar te maken voor 1 januari 2020. Dit kan door een mail te sturen naar ehc.rkkerkheino@gmail.com. Kent u mensen waarvoor dit van belang zou kunnen zijn, geeft u dit dan door?

Werkgroep Eerste Heilige Communie