Vastenactie 2021 – Werken aan je toekomst

Vastenactie is een jaarlijkse campagne van de Katholieke kerk waarbij geld wordt ingezameld voor mensen in nood. Dit jaar staat de vastenactie-campagne  in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden.

De afgelopen drie jaar volgden al meer dan vierduizend mensen een beroepsopleiding met hulp van Vastenactie en kregen meer dan tienduizend jongeren onderwijs. Tijdens de Vastenactie-campagne 2021 willen we nog meer mensen helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap.

Een beter leven dankzij goed onderwijs

Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede. Een (beroeps)-opleiding kan daar verandering in brengen en de kans op een goede baan vergroten. Wie een redelijk inkomen verdient hoeft zich geen zorgen te maken over maaltijden of een dak boven het hoofd. Dat biedt ruimte om na te denken over de toekomst en actief deel te nemen aan de samenleving. Het maakt mensen dus economisch en maatschappelijk sterker.

Wat doet Vastenactie?

In 2021 ondersteunt Vastenactie wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. Op www.vastenactie.nl leest u meer over deze projecten.

In dit Kerkepad vindt u het vastenzakje, maar u kunt natuurlijk ook geld overmaken.

Help Vastenactie de projecten te ondersteunen.
Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag