Komst nieuwe pastor

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur van onze Emmanuelparochie laten wij U het volgende weten.

Onlangs zijn we namens het bisdom benaderd door Vicaris Cornelissen over de beschikbaarheid van een nieuwe pastor. Dit mede in het perspectief van veranderingen, die binnen enige tijd in het pastoraal team zullen gaan plaatsvinden, waaronder het afscheid volgend najaar van pastoraal werker Gerard Noordink.

We zijn blij U te kunnen meedelen dat het pastoraal team van onze parochie versterkt zal worden met pastor Hans de Vries. Met ingang van 1 december a.s. zal hij als priester half time (voor de helft van de tijd) in onze parochie en haar geloofsgemeenschappen, komen werken.

Tot voor kort, was pastor Hans de Vries als priester werkzaam in de Marcellinus-parochie in Rijssen/Enter en omgeving. Maar binnenkort gaat hij dus in onze parochie van start.

Op zondag 1 december aanstaande zal pastor Hans de Vries mee voorgaan in de Eucharistieviering om 11.00 uur in het eucharistisch centrum van onze parochie, de Brigittakerk in Ommen. Na afloop van deze viering, kunt U, aan de koffie in het parochiecentrum, nader kennismaken met onze nieuwe pastor.

De officiële presentatie van pastor Hans de Vries zal zijn in het nieuwe jaar, op vrijdagavond 3 januari, om 19.00 uur, in de kerk van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Heino. Ook na afloop van deze presentatieviering, waarvoor U bij deze wordt uitgenodigd, kunt U onze nieuwe pastor ontmoeten.

Als pastoraal team en parochiebestuur verheugen wij ons op de samenwerking met pastor Hans de Vries, en wensen hem Gods zegen en alle goeds in onze Emmanuelparochie

Even voorstellen…..

“Leven is aangeraakt worden”. Deze woorden die ik op jonge leeftijd hoorde hebben indruk gemaakt en daarom gaan ze al een heel leven met mij mee. In liefde aangeraakt worden door familie, vrienden en door Jezus en Maria. Zelf anderen ook zó aanraken. En tot de ontdekking komen dat ook God mij aangeraakt heeft.

Mijn ouders hebben mij en mijn zus opgevoed in het RK geloof. Zij hebben mij in contact gebracht met de Schrift en de Traditie, met Christus en zijn Kerk. Zij zijn mij daarin voorgegaan en hebben tot in hun 70ste levensjaar als vrijwilliger voor onze Kerk gewerkt. Van jongs af aan heb ik dat ook gedaan.

Ik ben van het bouwjaar 1962 en geboren in Meppel.

Vroeger wilde ik bij de Politie. Helaas werd ik afgekeurd voor militaire dienst dus dat ging niet door. Al vroeg werd ik geraakt door muziek. Na de middelbare school heb ik klassiek orgel gestudeerd, koordirectie en piano aan het Conservatorium in Zwolle en ben dirigent geweest van het gemengde koor van de parochie H. Clemens in Steenwijk waar ik een groot deel van mijn leven heb gewoond. Enkele jaren heb ik daar orgellessen gegeven, maar kon er niet mijn brood mee verdienen. Ik heb mij laten omscholen tot auto-rijinstructeur, lesgegeven in Zwolle en dat heb ik vijf jaar met veel plezier gedaan. Het lesgeven vond ik prachtig en zeker het contact met mensen. Ik begon mij in die jaren steeds meer te interesseren voor de levensverhalen van mijn leerlingen.

Er groeide in mij een verlangen om meer voor mensen te betekenen en voor onze Kerk te werken dan hoofdzakelijk lesgeven. Ik moest leren dat ik niet zelf de regisseur ben van mijn leven maar dat God dat is. Tijdens die jaren ben ik aangeraakt door Christus die mij een levensvervullende taak gaf. Dat resulteerde na jaren zoeken naar een antwoord tot de keuze voor het priesterschap in 1995. Dat was nieuw voor mij de regie uit handen te geven, maar voelde aan dat dat juist de levensvervulling kon worden die ik altijd al gezocht had.  Ik was toen bijna 33 jaar en meldde mij aan bij het Ariënskonvikt, de priesteropleiding van ons Aartsbisdom. Ik heb er acht jaren fulltime gestudeerd met veel plezier.

In die tijd begon er een steeds hechtere band te groeien met Christus. Hij riep mij tot het priesterschap en ik leerde steeds beter zijn stem verstaan en ernaar te handelen. In 2004 ben ik in de kathedraal te Utrecht gewijd door Kardinaal Simonis. Mijn eerste benoeming was in Wijk bij Duurstede en Cothen. Vijf jaren heb ik daar gewerkt. Daarna werd ik pastoor in de kop van NW Overijssel, de H. Christoffel parochie.

Het pastoorschap lag mij niet en mijn gezondheid begon er onder te lijden. Ik kreeg een burn-out en enkele kleine hersenbloedingen, later nog de ziekte van Lyme en ik was blij benoemd te worden als parochie-vicaris of kapelaan in de parochie Thomas a Kempis, Zwolle, de H. Norbertus parochie (Flevopolder) waar ik met veel plezier heb gewerkt.

Daarna in de Marcellinusparochie, Rijssen en de Jorisparochie (Almelo). Het priesterschap is het mooiste dat mij is overkomen. Onlangs heeft mijn bisschop mij benoemd in uw Emmanuelparochie waar ik bijzonder hartelijk ben ontvangen door het team en bestuur.

Vanwege ziekte periodes ben ik tijdelijk half afgekeurd en start vanaf 1 dec. voor 50%. Team en bestuur hebben mij heel goede en wijze raad gegeven.

Volgend jaar ga ik de pastorie in Heino bewonen. Tot die tijd mag ik wonen aan de Hammerweg 3 te Dalfsen.

Ik wil heel graag met u kennismaken, verheug mij erop samen mèt u gelovige te zijn en vóór u priester.

Pastor Hans de Vries.