DANKJEWEL

Heeft u ook zo genoten van de prachtig versierde kerk in Heino en Lierderholthuis, de vernieuwde kerststal op een hele andere plek, de bijzondere vieringen? Heeft u ook met plezier gekeken naar de schermen waar alle teksten precies op tijd verschenen om mee te bidden of mee te zingen? Of van het orkest van Muziekvereniging Salland op de vierde Advent, de kerstsamenzang of het concert van Reflection?  Hebt u de kerstbaby’s gezien op de kerstmarkt inclusief ezel en schapen? Hebt u de kleine geschenkjes om mee te nemen gezien in het aandachtshoekje in de Mariakapel?

Het lijkt soms alsof het allemaal vanzelf is gegaan. Toch kan dat alleen maar als er vooraf en tijdens de vieringen door heel veel mensen een goed voorbereide bijdrage wordt geleverd. Daarom een welgemeend woord van dank aan de kosters, misdienaars en acolieten, aan degene die de beamer bediende, aan de lectoren en de tekstcommissies, het jongerenpastoraat met de KeSa jongeren, de bloemversierders en degenen die de boekjes hebben gemaakt en gevouwen. Dank aan de werkgroep gezinsviering en de zangeressen en zangers van de koren met hun dirigenten, organisten en pianisten. Dank aan de bouwers van de kerststallen en degenen die weer nieuwe beelden hebben gemaakt. Dank aan de schoonmakers en de collectanten. Dank aan de redactie van Kerkepad en de website, zodat we wisten wat er en hoe laat er waar gevierd ging worden.

Het was een feest om zo geloofsgemeenschap te zijn en zo te proeven dat we gedragen, geïnspireerd en bemoedigd worden. Dank aan allen die op welke manier dan ook deze feestdagen tot feestdagen hebben gemaakt. Nu staat de actie Kerkbalans er weer aan te komen. En ook nu hopen we dat we elkaar blijven ondersteunen.